<kbd id='468956965a'></kbd><address id='468956965a'><style id='468956965a'></style></address><button id='468956965a'></button>

     Svetelektro.com

     Svetelektro.com

     Meno:
     Heslo:
     10.01.2020

     Spo?ahlivá detekcia s fotoelektrick?mi snímaèmi

     Kategória: Firemné èlánky

     Také znaèky ako Panasonic, Omron alebo Autonics predstavujú popredných výrobcov automatiky, vrátane fotoelektrických snímaèov pou?ívaných v rôznych odvetviach priemyslu.

     Autor: TME s.r.o.

     ?itate?ov: 649  649Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0

     >> Prezentujte Vá? projekt na SVETELEKTRO

     23.12.2019

     V?sledky sú?a?e o najlep?í v?robok-4. kolo

     Kategória: Nezaradite?né

     Je rozhodnuté! Pozrime sa spoloène na výsledky 4. kola sú?a?e.

     Autor: zawin

     ?itate?ov: 2660  2660Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4Hodnotenie: 4
     08.11.2019

     Priemyselná sie? pod lupou

     Kategória: Firemné èlánky

     Pou?ívanie strojov a zariadení riadených poèítaèmi alebo ich men?ích ?pecializovaných verzií, nazývaných mikroovládaèe, sa stalo be?ným. S rozvojom internetu sa v?ak stále viac hovorí o budúcej revolúcii, tzv. priemysle 4.0, ktorý podporujú výrobky znaèky Advantech alebo Brainboxes.

     Autor: TME s.r.o.

     ?itate?ov: 4982  4982Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
     04.11.2019

     Sú?a? o najlep?í v?robok - 4. kolo

     Kategória: Nezaradite?né

     Po dlh?ej odmlke sme sa rozhodli zorganizova? v poradí u? 4. kolo sú?a?e o najlep?í výrobok z elektroniky.

     Autor: zawin

     ?itate?ov: 2756  2756Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
     28.10.2019

     BLIKA? NA KOLO S PICAXE 08M2

     Kategória: Blikaèe a optika

     Jako ka?dý tak i já rád jezdím na kole ve dne tak i veèer ale co se dnes dìje na silnicích lidovì ?eèeno "OPILÝ A ZFETOVANÝ ?IDI? VESELÝ VRAH" jsem se rozhodl vyrobit si jednoduchý modul blikaèe a doplnit jej k základnímu osvìtlení kola které pouze stereotypnì bliká ve stejném rytmu.

     Autor: Vagner Vlastimil

     ?itate?ov: 2443  2443Komentárov: 4  4 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
     09.09.2019

     Revoluèné DC-DC menièe so ?irok?m rozsahom vstupného nap?tia

     Kategória: Firemné èlánky

     Ka?dý rok sa výrobcovia fotovoltaických modulov (PV) sna?ia vytvori? úèinnej?ie solárne panely, s vyu?itím nových technológií a nových materiálov

     Autor: TME s.r.o.

     ?itate?ov: 5064  5064Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
     10.08.2019

     Up-konvertor pro EsHail-2 - Aktualizace

     Kategória: HAM - Technika

     Nový koncový stupeò, o?arovaè a parabola.

     Autor: OK2HAZ

     ?itate?ov: 4086  4086Komentárov: 3  3 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
     02.08.2019

     ?o znamená napájanie kon?tantn?m v?konom v prípade LED zdroja?

     Kategória: Firemné èlánky

     Zdroj LED diód v re?ime kon?tantného výkonu je v poslednom èase populárnou témou. S tým sa spája nieko?ko otázok. Preèo musia by? LED diódy napájané kon?tantným prúdom? Preèo nie pomocou zdroja s kon?tantným výkonom?

     Autor: TME s.r.o.

     ?itate?ov: 2552  2552Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1Hodnotenie: 1
     19.07.2019

     Poèítaèe na palube Apollo 11

     Kategória: Poèítaèe

     20. júla 1969 o 20:15 UTC sa lunárny modul Apolla 11 zvaný Eagle blí?il k mesaènému povrchu. Velite? Neil Armstrong a pilot lunárneho modulu Buzz Aldrin mierili k pristávacej zóne v Sea of Tranquility.

     Autor: Slavomír Petrík

     ?itate?ov: 4619  4619Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5
     10.07.2019

     CNC obrábanie plastov

     Kategória: Firemné èlánky

     V súèasnom ?iroko chápanom priemysle hrajú ve?mi dôle?itú úlohu programovate?né zariadenia, vyznaèujúce sa vysokou opakovate?nos?ou a spo?ahlivos?ou.

     Autor: TME s.r.o.

     ?itate?ov: 2789  2789Komentárov: 0  0 Ulo?i? ako PDF Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0Hodnotenie: 0
     <
     1
     2
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     >

     Autor stránky je Ondrej Závodsk?(zawin), o graficky design sa stará ?ubo? Fabo(BUFU).

     TOPlist

     Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
     ?as potrebn? k spracovaniu stránky 0.28 sekúnd